Депресия

Депресия

Нарушенията условно се разделят в четири групи: в емоционалната, менталната, физиологическата и поведенческата сфера.

Повече информация