Антония Бойчева

За мен

Антония Бойчева

Бакалавър от Медицински университет – София
Магистър от Софийски университет – София
Съосновател на Българското общество по Схема терапия
Специализант към Българската асоциация по Когнитивно-поведенческа терапия

Завършени обучения:

 • Схема терапия
 • Мотивационно интервюиране
 • Психотерапия при здравна тревожност
 • Психотерапия при хронична болка

Как да разберете, че е време да потърсите консултация

 • ВСИЧКО, КОЕТО ЧУВСТВАТЕ, Е ИНТЕНЗИВНО
 • ВИЕ СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ ТРАВМА И НЕ МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ ДА МИСЛИТЕ ЗА ТОВА
 • ИМАТЕ НЕОБЯСНИМИ И ПОВТАРЯЩИ СЕ ГЛАВОБОЛИЯ, СТОМАШНИ БОЛКИ ИЛИ ОТСЛАБЕНА ИМУННА СИСТЕМА
 • ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ВЕЩЕСТВА, ЗА ДА СЕ СПРАВИТЕ
 • ПОЛУЧАВАТЕ ЛОША ОБРАТНА ВРЪЗКА В РАБОТАТА
 • ЧУВСТВАТЕ СЕ ОТКЪСНАТИ ОТ ПРЕДИШНИТЕ СИ ОБИЧАНИ ДЕЙНОСТИ
 • ВАШИТЕ ВРЪЗКИ СА НАПРЕГНАТИ
 • ПРИЯТЕЛИТЕ ВИ СА ВИ КАЗАЛИ, ЧЕ СА ЗАГРИЖЕНИ

Ще Ви помогна при следние състояния:

Свържете се с мен, за предварителна консултация.

Депресия

Депресия

Нарушенията условно се разделят в четири групи: в емоционалната, менталната, физиологическата и поведенческата сфера.

Повече информация

Разлика между психотерапия и психоконсултация

При психотерапията обект на въздействие са хора с психпаталогични проблеми и сериозни психологически затруднения. При консултирането обект са хора в психична норма, които имат проблеми в сферата на емоциите, общуването и социалната компетентност.

Целите при психотерапията са алопатични – да се преодолее симптома. При терапията се твърди, че имаме личностно променящи цели. Докато при консултирането целите са по-широки по обхват:

 • Цели, свързани с психически проблеми
 • Цели, свързани с решаване на житейски проблеми
 • Цели, свързани с личностно израстване
 • Педагогически цели

Консултирането и психотерапията използват едни и същи теоретични модели и методики. По принцип консултирането е по-еклектично.

Основното процесуално различие е необходимото време. Приема се, че психотерапията е по-продължителен процес, докато за целите на консултирането са достатъчни 5-6 срещи, а може и само една

Терапии

Схема терапия

Схема терапията е интегративен психотерапевтичен подход за личностна промяна, който съчетава най-добрите аспекти на когнитивно-поведенческата терапия, психоаналитичната и гещалт-терапията.

Повече информация

Готови ли сте да започнем?

Свържете се с мен:

+359 877 696 498