Социална тревожност

Социална тревожност

Синдромът на социална тревожност е най-честото тревожно разстройство. Приблизително половината от тях го отключват до 10-тата си година, а останалите до 20-тата.

Ниска самооценка

Ниска самооценка

Както се отнасяме към себе си, така ни възприемат и другите. Занижената самооценка е сериозен проблем, който може да доведе до проблеми, както в кариерата, така и в личния живот.

Депресия

Депресия

Нарушенията условно се разделят в четири групи: в емоционалната, менталната, физиологическата и поведенческата сфера.