Схема терапия

Схема терапията е интегративен психотерапевтичен подход за личностна промяна, който съчетава най-добрите аспекти на когнитивно-поведенческата терапия, психоаналитичната и гещалт-терапията.

Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия представлява комбинация от психотерапия и поведенческа терапия, като се основава на схващането, че нашите мисли причиняват нашите чувства и поведение, а не външни фактори като хора, ситуации или събития.

Социална тревожност

Социална тревожност

Синдромът на социална тревожност е най-честото тревожно разстройство. Приблизително половината от тях го отключват до 10-тата си година, а останалите до 20-тата.

Ниска самооценка

Ниска самооценка

Както се отнасяме към себе си, така ни възприемат и другите. Занижената самооценка е сериозен проблем, който може да доведе до проблеми, както в кариерата, така и в личния живот.

Депресия

Депресия

Нарушенията условно се разделят в четири групи: в емоционалната, менталната, физиологическата и поведенческата сфера.